Tjenester

Advokattjenester til klienter innenfor et bredt spekter av bransjer og næringer

Vi bistår både i forbindelse med planlegging og rettsavklaring i tillegg til å håndtere tvistesaker, kontakt mot myndighetene og mye mer.

Vi holder også regelmessig kurs, særlig innen forretningsjuridiske emner. 

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan hjelpe deg eller din virksomhet med.

Arbeidsrett

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål. Dette gjelder både i forhold til korrekt regeletterlevelse og bistand i tvister som ved oppsigelser mv. Vi bistår i undersøkelser og behandling av varsler o.l.

Skatterett - MVA

Vi hjelper våre klienter både i tvister for domstolene og ved planlegging, organisering og gjennomføring av konkrete transaksjoner. Vi bistår med å etablere gode rutiner for regeletterlevelse. Når det gjelder MVA har vi bred erfaring, både i forhold til private og offentlige.

Vi har god erfaring både med ordinær merverdiavgiftslov og regelverk som gir kompensasjon for MVA både i forhold til kommuner og fylkeskommuner og i forhold til private. Også særordninger som f. eks. gjelder for frivillig sektor, idrettslag o.l. har vi bred erfaring med.

Forvaltningsrett

Vi bistår både det offentlige, private virksomheter og privatpersoner i forhold til forvaltningsrettslige spørsmål. Vi har bred erfaring med å bistå klienter i forhold til ulike regulatoriske krav knyttet til ulike virksomhetstyper. Kraftsektoren, avfallsbransjen, parkering, bompenger for å nevne noen slik spesielt regulerte sektorer.

Anskaffelser

Det offentlige og en del virksomheter må følge særskilte anskaffelsesregler når det skal foretas enkelte innkjøp. Vi bistår både kjøpere og tilbydere i slike prosesser, både mht. å ivareta regelverket i en anskaffelse/tilbudsprosess og også evt. tvister i forbindelse med anskaffelsesregelverket.

Kontrakter / Avtaler

Vi bistår ved kontraktsforhandlinger og ved utforming av kontrakter. Både i individuelle transaksjoner og ved etablering av f. eks. en virksomhets generelle avtalebetingelser. Ved løpende inngåelse av mengdeavtaler med kunder er det blant annet viktig å ha fokus på mekanismene for inngåelse av bindende avtaler som gjerne skjer ved elektronisk kommunikasjon mv.

Bransjer:

FAST EIENDOM, utbygging, planlegging, særlig i forhold til MVA, avtaler med kommuner vedr infrastruktur / rekkefølgetiltak mv.

KRAFTSEKTOR, særlige regulatoriske krav, spesielle forhold knyttet til nettvirksomhet, kraftproduksjon og strømsalg.

OFFENTLIG SEKTOR, kommuner/fylkeskommuner og offentlige virksomheter. Vi har også bred representasjon av private virksomheter som yter tjenester til eller for det offentlige, f. eks. innen helse, omsorg og undervisning.

 

Kontakt oss
Fyll ut skjemaet, send mail eller ring oss.
[contact-form-7 404 "Not Found"]
© E2Advokat
Utviklet av: