Aktuelt

10.01.2022
Korreksjon av feil lønnsutbetaling ved trekk? Standardklausul er ikke lengre tilstrekkelig

Ny dom fra Høyesterett setter standardklausuler om arbeidsgivers rett til korreksjon av feil lønnsutbetaling til side. Dommen krever at avtaler om rett til trekk i lønn for tidligere feilutbetalinger må konkretisere det enkelte trekket. Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 bestemmer at arbeidsavtaler skal være skriftlig. Aml. § 14-6 fastsetter minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. […]

Les mer
04.01.2022
Bruker du andres materiale på Internett på lovlig måte?

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. definerer åndsverk som litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats, som eksempelvis musikk- og filmverk, tekster, muntlige foredrag og malerier. Opphavsretten verner det ferdige resultatet, men ikke ideer, kunnskap eller metoder som er brukt for å fremstille verket. Lovens formål […]

Les mer
04.01.2022
ARBEIDSAVTALEN

Arbeidsavtalen er for de fleste en av de viktigste avtalene man inngår. Ofte benyttes standardiserte avtaledokument som arbeidsavtaler. I mange  tilfeller er imidlertid arbeidsavtalene spesialavtaler som krever mer enn en standard kontrakt mal hentet fra nettet. Midlertidige ansettelser, konkurranseklausuler, bonus- og pensjonsrettigheter er noen  forhold som ofte krever mer spesifikk avtaleregulering, for å gjenspeile partenes […]

Les mer
04.01.2022
Entreprenører kan redusere likviditetsulempen som oppstår når byggherren ikke betaler

Dersom kunden/byggherre ikke betaler regningen på forfall oppstår det naturligvis en likviditetsulempe for entreprenøren. En del av likviditetsulempen skyldes at entreprenøren (her alle typer av bygge- og anleggsarbeid) har en betalingsplikt til staten for fakturert moms. Entreprenørens betalingsplikt til staten for fakturert merverdiavgift er helt uavhengig av byggherrens betaling. Fakturert merverdiavgift kan slik utgjøre en […]

Les mer
05.12.2021
MVA i finanssektoren

Ny EU-dom om MVA-unntak for underleverandører i finanssektoren

Les mer
© 2022 E2Advokat
Utviklet av: