Aktuelt

10.01.2023
Utsatt MVA på omtvistede krav

Det er en utfordring for leverandører at det å sende en faktura for utførte tjenester utløser plikt til å innbetale MVA til staten – selv om kunden bestrider kravet og ikke betaler. For enkelte kjøpere – særlig kommuner og fylkeskommuner - kan tvist om krav i noen tilfeller innebære risiko for at rett til MVA-kompensasjon […]

Les mer
23.02.2022
Bygge egen privat omsorgsbolig - omsorgsboliger i privat borettslag/boligsameie

I Norge er det kommuner som har som oppgaven med å sørge for omsorgsboliger som sikrer brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Når kommunens tilbud av omsorgsboliger ikke er godt nok, vil man gjerne oppføre omsorgsbolig i egen privat regi. Denne artikkelen handler om hvordan man kan unngå kostnader knyttet til merverdiavgift/moms, når man […]

Les mer
09.02.2022
Arver du gjeld?

Arvinger mottar normalt verdier i arv som har positivt økonomisk innhold. Dette er fordi de aller fleste dødsboene har større verdier enn gjeld. Noen arvelatere etterlater seg imidlertid mer gjeld enn eiendeler. Arven kan da bli en økonomisk byrde, en gjeld. Denne artikkelen gir tips for hvordan arvingene kan sikre seg mot å havne i […]

Les mer
09.02.2022
SNUDD AVREGNING - MVA PÅ TJENESTEKJØP FRA UTLANDET

Kjøper din virksomhet annonser på Facebook eller Google? Kjøper dere programvare fra utenlandsk leverandør? Eller konsulent- og rådgivningstjenester fra leverandør som ikke er norsk? Leier virksomheten inn utenlandsk personell? I så fall kan det tenkes at reglene om «snudd avregning» av MVA («reverse charge») gjelder for dere. Hva er snudd avregning? Merverdiavgiftsloven § 3-30 bestemmer […]

Les mer
10.01.2022
Korreksjon av feil lønnsutbetaling ved trekk? Standardklausul er ikke lengre tilstrekkelig

Ny dom fra Høyesterett setter standardklausuler om arbeidsgivers rett til korreksjon av feil lønnsutbetaling til side. Dommen krever at avtaler om rett til trekk i lønn for tidligere feilutbetalinger må konkretisere det enkelte trekket. Arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-5 bestemmer at arbeidsavtaler skal være skriftlig. Aml. § 14-6 fastsetter minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. […]

Les mer
04.01.2022
Bruker du andres materiale på Internett på lovlig måte?

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. definerer åndsverk som litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats, som eksempelvis musikk- og filmverk, tekster, muntlige foredrag og malerier. Opphavsretten verner det ferdige resultatet, men ikke ideer, kunnskap eller metoder som er brukt for å fremstille verket. Lovens formål […]

Les mer
04.01.2022
ARBEIDSAVTALEN

Arbeidsavtalen er for de fleste en av de viktigste avtalene man inngår. Ofte benyttes standardiserte avtaledokument som arbeidsavtaler. I mange  tilfeller er imidlertid arbeidsavtalene spesialavtaler som krever mer enn en standard kontrakt mal hentet fra nettet. Midlertidige ansettelser, konkurranseklausuler, bonus- og pensjonsrettigheter er noen  forhold som ofte krever mer spesifikk avtaleregulering, for å gjenspeile partenes […]

Les mer
04.01.2022
Entreprenører kan redusere likviditetsulempen som oppstår når byggherren ikke betaler

Dersom kunden/byggherre ikke betaler regningen på forfall oppstår det naturligvis en likviditetsulempe for entreprenøren. En del av likviditetsulempen skyldes at entreprenøren (her alle typer av bygge- og anleggsarbeid) har en betalingsplikt til staten for fakturert moms. Entreprenørens betalingsplikt til staten for fakturert merverdiavgift er helt uavhengig av byggherrens betaling. Fakturert merverdiavgift kan slik utgjøre en […]

Les mer
05.12.2021
MVA i finanssektoren

Ny EU-dom om MVA-unntak for underleverandører i finanssektoren

Les mer
© E2Advokat
Utviklet av: